Private Hire

Bysiau Cwm Taf Valley Coaches - West Wales Premier Coach Company
  • English
  • |
  • Welsh

Are you planning a day trip, short break, holiday or organising an event or function and need private transport to get you to your destination?

Taf Valley Coaches is a leading coach hire company for West Wales. We have been providing vehicles to local companies, clubs, schools, groups, organisations and individuals for over 10 years.

We have a modern coach fleet - all vehicles are stylish, comfortable and supplied cleaned and prepared to the highest standards, to ensure they meets all your needs and expectations. We are members of BUSK (Belt Up School Kids) and make sure our fleet have all the necessary seat belts and safety equipment required for school trips and other educational visits.

Our drivers are highly experienced individuals, friendly and knowledgable to help make your journey a safe, pleasant and enjoyable experience.

If you would like to discuss your private hire requirements please call us on 01994 240908 for a quotation.

Ydych chi yn trefnu taith undydd, penwythnos i ffwrdd, gwyliau hir, trefnu digwyddiad ac angen cludiant personol/preifat i'ch cludo?

Mae Bysiau Cwm Taf yn gwmni hurio bysiau/cerbydau moethus blaenllaw yng Ngorllewin Cymru. Rydym wedi bod yn darparu cerbydau ar gyfer Cwmnïau lleol, Clybiau, Ysgolion, Sefydliadau, Cymdeithasau ac unigolion ers bron i bum mlynedd ar hugain.

Mae gennym fflyd o gerbydau modern moethus, pob un ohonynt yn gyffyrddus, ffasiynol/steilus ac yn ddifrycheulyd a glan yr ochr fewn a'r tu fas, sydd wrth gwrs yn rhywbeth byddech yn ei ddisgwyl ac yn ei haeddu ar gyfer eich achlysur arbennig. Rydym yn aelodau o "BUSK" (Belt up school kids) a medrwn eich sicrhau fod ein cerbydau i gyd yn cynnwys y gwregysau a'r cyfarpar diogelwch sy'n angenrheidiol ar gyfer teithiau ysgol a theithiau addysgiadol eraill.

Mae ein gyrwyr i gyd yn unigolion profiadol, cwrtais a gwybodus er mwyn sicrhau fod eich taith yn un pleserus, diogel a chofiadwy.

Os hoffech drafod eich anghenion hurio preifat, cysylltwch â ni ar 01994 240908 am ddyfynbris.

Holiday Preview

Poole & Dorset - Rail and Cruise

27th April

Poole & Dorset - Rail and Cruise 
 View Details
View Brochure