About Us


  • English
  • |
  • Welsh

Our History

Taf Valley Coaches was established in August 1990, with one coach and one school run after securing a loan from The Prince’s Trust. At that time we were based in the middle of the town of Whitland, but as the company went from strength to strength, we needed bigger premises. So in April 1994 we moved to Penrheol, 2 miles south of the town, and now have a fleet of 23 coaches, ranging from 16 to 70 seaters, including our front line high quality executive coaches.

Family Business

Taf Valley is very much a family concern and we feel that we have a winning formula. Our touring knowledge is invaluable and because we are a family business, we go the extra mile to ensure that you have a first class experience. From your first enquiry with our reservations staff, through to our top class tour drivers, you will be well looked after.

Team Work

Our team comprising of Tour Management, Reservations Staff, Tour Drivers and Feeder Drivers are all totally dedicated in their role to ensure you have a successful journey. Much of the success of our tours is attributed to the care and courtesy of our friendly staff, the majority have been with us for many years and they are fully experienced and totally committed to ensuring you have a memorable time.

If you are booking for a holiday, or a coach for private hire and have any special requirements, or just need help deciding where to go, our staff will always pleased to help you.

Ein Hanes

Sefydlwyd Bysiau Cwm Taf yn Awst 1990 gydag un Bws ac un cytundeb bws ysgol i gludo plant, ar ôl sicrhau benthyciad gan ymddiriedolaeth y Tywysog (Princes Trust). Yn y cyfnod yma canolwyd y busnes yng nghanol Hendygwyn ond wrth i'r busnes ehangu rhaid oedd dod o hyd i le fwy o faint er mwyn lleoli'r nifer ychwanegol i'n fflyd. Buom yn ffodus i ddod o hyd i safle mwy o faint ddwy filltir i'r De o'r dre ac erbyn hyn mae gennym 24 o fysiau yn amrywio o rai bach 16 sedd i fyny at 70 o seddau yn cynnwys ein Cerbydau steilus moethus.

Busnes Teuluol

Rydym yn fusnes teuluol sy'n credu'n gryf fod gennym yr hyn sy'n ddisgwyliedig gan ein cwsmeriaid. Mae ein profiad a'n gwybodaeth o deithio yn amhrisiadwy ac oherwydd ein bod yn fusnes teuluol, mi fedrwn fynd y filltir ychwanegol i sicrhau eich bod yn cael gwasanaeth o'r safon gorau. O'r ymholiad cyntaf gyda staff y swyddfa drwodd i ymuno â'ch gyrrwr i'ch amser dychwelyd, mi fedrwn eich sicrhau y bydd y gwasanaeth yn un cwrtais a chyfeillgar.

Gwaith Tîm

Mae'n tîm yn cynnwys rheolwyr teithiau, staff swyddfa ar gyfer eich ymholiadau, peirianwyr mecanyddol, glanhawyr ac wrth gwrs ein gyrwyr profiadol trwsiadus ar gyfer pob math o deithiau. Mae ein llwyddiant yn gwbl ddibynnol ar gwrteisi a chyfeillgarwch ein staff ymroddedig, y mwyafrif wedi bod gyda ni ers blynyddoedd. Maent yn brofiadol, cwrtais, proffesiynol ac yn eiddgar i sicrhau y byddwch yn cael amser arbennig a chofiadwy tra yn ein cwmni.

Os ydych yn archebu gwyliau, neu am hurio cerbyd preifat ar gyfer eich digwyddiadau neu achlysuron eich hun, neu hyd yn oed am gymorth i'ch helpu i drefnu neu benderfynu ble i fynd, cysylltwch â ni a bydd ein staff yn fwy na pharod i'ch helpu.

Holiday Preview

Clive & Guests Entertain Caernarfon

6th March

View Brochure